Řezání kamene

 Velmi často se setkáváme u historických a starších objektů, že jsou postaveny z kamenného nebo ze smíšeného zdiva. Jedinou možností, jak lze toto zdivo dodatečně mechanicky odizolovat, je technologie řezání diamantovým lanem. Pro všechny mechanické metody dodatečného podřezávání zdiva je nutné objekt posoudit a zpracovat návrh postupu sanačních prací. 

 Technici naší společnosti využívají zkušeností se sanacemi památkových objektů a obytných budov, umí posoudit tvrdosti materiálů pro řezání, soudržnost zdiva, přístupnost k objektu a stav nemovitosti po stránce statiky. Tyto poznatky použijí při výběru vhodné metody nebo ke kombinaci různých metod, aby investované finanční prostředky vložené do sanace byly optimálně využity. Do proříznuté spáry 8-12 mm se vkládá izolace. Používáme izolační PVC plasty, lamináty nebo u zdiva, které sedá do řezu tzn. je nesoudržné, zarážíme desky systém BAUMANN. Proti sedání zdiva se ve všech případech používají k zajištění plastové klíny různých tloušťek. Poté se dutiny, které vzniknou nad izolací, vyplní speciální zálivkovou hmotou. Do hmoty dle potřeby se přidávají přísady rychletuhnoucí, expanzní nebo plastifikační. Takto připravená směs se upravuje do dutin pomocí pneumatické pumpy.


Bývalá pekárna - ul. Kněžská, České Budějovice
řezání zdiva diamantovým lanem

Cetysan s.r.o. | Sanace vlhkého zdiva | Created by: Hawwwran.com