Poradenská a znalecká kancelář


 1. Průzkumy objektů pro objektivní doporučení technicky a ekonomicky nejvhodnějšího způsobu sanace vlhkých objektů.

  • Posouzení technického stavu zděných a dřevěných konstrukcí z hlediska mechanické odolnosti a stability

  • Měření vlhkosti vzduchu, vlhkosti ve stavebních materiálech a měření povrchových teplot infrakamerou

  • Chemická analýza salinity ve vlhkých omítkách a stavebních konstrukcích


 2. Zpracování projektové dokumentace na sanace vlhkého zdiva po předchozím průzkumu objektu


 3. Provádění technického dohledu, kontrolu jakosti a účinnosti provedených sanačních prací včetně zpracování znaleckých posudků


 4. Provádění sanačních prací metodami a pracovními postupy, které jsou v souladu s normou ČSN P730610 - Hydroizolace staveb, sanace vlhkého zdiva


  • Řezání kamenného, smíšeného, nebo cihelného zdiva lanovou, stěnovou, nebo řetězovou pilou, s vložením hydroizolace a tlakovým zainjektováním vyříznuté spáry betonem, pomocí tlakové pumpy

  • Zarážení nerezových, chromniklmolibdenových, chromniklových a chromocelových desek s podélnými válcovanými ohyby do zdiva bez předchozího podřezávání

  • Vertikální zarážení nerezových, chromniklmolibdenových, chromniklových a chromocelových desek s podélnými válcovanými ohyby podél objektu k vytvoření larzenové stěny pro odizolování podsklepených objektů do hloubky 3500mm

  • Provádění chemických injektážních metod.

  • Provádění vzduchoizolačích systémů v podlahách.

  • provádění zemních prací ve spojení s opravami vertikálních hydroizolací spodní stavby.

  • Odvodňování a oddrenážování ploch v okolí objektů.

  • Provádění hydroizolací modifikovanými asfaltovými pásy a modifikovanými asfaltovými pastami a tmely.

  • Sanace nových i historických dřevěných konstrukcí proti plísním, houbám a dřevokazným škůdcům


 5. Velkoobchod


  • Prodej nerezových desek.

  • Prodej hydroizolačních desek a pásů z plastů pro podřezávání.

  • Prodej plastových klínů pro podřezávání.

  • Prodej injektážních roztoků a krémů pro chemické napouštění a injektování zdiva.

  • Prodej speciálních hydroizolčních hmot a hydrofobizačních prostředků.

  • Prodej produktů na ochranu dřevěných konstrukcí.


 6. Maloobchod


  • Prodejna Sanace 2000 se sortimentem pro sanace, izolace a povrchové úpravy staveb.

  • Zásilková službaCetysan s.r.o. | Sanace vlhkého zdiva | Created by: Hawwwran.com